ARAPÇA KURSLARI

YDS-YÖKDİL ARAPÇA, MUAFİYET ARAPÇA, GENEL ARAPÇA ve AÖF İLAHİYAT ARAPÇA kurslarımız devam ediyor.

Devamı

TEMATİK KONFERANSLAR XI

TEMATİK KONFERANSLAR XI


”MATURİDİLİĞİN OLUŞUM SÜRECİ ve TEMEL GÖRÜŞLERİ” Tematik Konferanslar serimizin bu haftaki konferansı Prof. Dr. Sönmez Kutlu ile gerçekleştirildi. İmam Maturidi ve Maturidiliğin oluşum süreci üzerinde duruldu. Temel düşünceleri ve coğrafi dağılımdan bahsedildi.

Devamı

YILIN KONFERANSI -I

YILIN KONFERANSI -I


Bu hafta Anadolu İlahiyat Akademisi’nde Dr. Necdet Subaşı ile Yılın Konferaslarının ilki gerçekleştirildi. Konferansta Yeni Bilme biçimleri üzerine değerlendiirlmelerde bunuldu.

Devamı

PANEL -II

PANEL -II


”GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MEHDİCİ HAREKETLER” Anadolu İlahiyat Akademisi’nde bu hafta kıymetli hocalarımız ile Mutezile ve Siyasi İktidarla İlişkileri üzerine bir panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. İbrahim ASLAN’ın yaptığı panelde; Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR, Doç. Dr. Mehmet ÜMİT, Dr. Öğr. Üyesi Muhyettin İĞDE hocalarımız bildirilerini sundular.

Devamı

TEMATİK KONFERANSLAR X

TEMATİK KONFERANSLAR X


”MUTEZİLE’NİN OLUŞUMU, TARİHSEL SERENCAMI VE TEMEL DÜŞÜNCESİ” Tematik Konferanslar serimizin bu haftaki konferansı Prof. Dr. Osman Aydınlı ile gerçekleştirildi. Tarihsel süreç içerisinde Mutezili düşünürler, yaşanılan değişimler ve temel düşünceleri üzerinden ”Mutezile’nin Oluşumu, Tarihsel Serencamı ve Temel Düşüncesi” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Devamı

PANEL -II

PANEL -II


”GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MEHDİCİ HAREKETLER” Anadolu İlahiyat Akademisi’nde bu hafta kıymetli hocalarımız ile Mehdici Hareketler üzerine bir panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Cemil Kutlutürk’ün yaptığı panelde Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı, Prof. Dr. Sönmez Kutlu ve Prof. Dr. M. Zeki İşcan bildirilerini sundular.

Devamı

TEMATİK KONFERANSLAR IX

TEMATİK KONFERANSLAR IX


”YEZİDİLİĞİN TEŞEKKÜLÜ, İNANÇ SİSTEMİ, TARİHSEL SÜREÇTEKİ FARKLILAŞMALAR” Tematik Konferanslar serimizin bu haftaki konferansı Prof. Dr. Metin Bozan ile gerçekleştirildi. Yezidiliğin teşekkülü, inanç sistemi ve tarihsel süreçteki farklılaşmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Devamı