Mesleki İngilizce

Mesleki İngilizce

 

          a) Muhasebe ve Mali Müşavirler İçin İngilizce

 

          Association of Chartered and Certified Accountants (ACCA - İngiliz Muhasebeci ve Mali Müşavirler Birliği)

          ACCA - DipIFR nedir? DipIFR (Diploma in International Financial Reporting), dünyanın en büyük muhasebe kuruluşlarından birisi olan ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) tarafından verilen ve tüm dünyada tanınırlığı olan, Uluslararası Finansal Raporlama alnında profesyonel yetkinliklerinizin ölçülmesine ve belgelenmesine yönelik uluslararası nitelikte bir sertifikasyondur.  Bu sertifikasyonu almaya hak kazanan profesyoneller, tüm dünyada kabul gören ACCA DipIFR derecesine sahip olurlar. DipIFR Sertifikası’nı almak için, sırasıyla, sınav başvurusunu yapmak ve gerekli dokümanları belirlenen tarihlerde ACCA’ya iletmek, ACCA tarafından yılda 2 kez gerçekleştirilen sınava girmek ve sınavdan en az %50 başarı elde etmek gerekmektedir.

          Kimler DipIFR sertifikası alabilir ve hangi adımları izlemek gerekir? Finansal raporlama konusu ile ilgilenen, IFRS alanında İngilizce terminolojiye hakim ve en az 3 sene mali işler, finans veya denetim alanında görev yapmış olan, mevcut profesyonel birikimlerini uluslararası nitelikte bir yetkinliğe taşımak isteyen tüm profesyoneller bu programa katılabilirler. DipIFR sertifika sınavları ve hazırlık materyalleri İngilizcedir. Bu sertifikayı alabilmek için iyi derecede iş ingilizcesi bilmek ve IFRS alanında İngilizce terminolojiye hakim olmak gerekmektedir.

 

 

          Sertifika almak için kaç sınava girmek gerekiyor?

          DipIFR sertifikası tek sınav ile verilen bir sertifikasyondur. Bu sertifikayı almak için her yıl Haziran ve Aralık aylarında ACCA tarafından önceden belirlenen bir günde alınan sınavdan %50 başarılı olmak gerekmektedir. Sınav dili İngilizcedir.

 

          Türkiye’de sınavlar nerede yapılmaktadır?

          DipIFR sınavları Türkiye’de British Council tarafından İstanbul’da belirlenen sınav merkezinde gerçekleştirilmektedir.

 

          Sınavlar ne zaman alınabilmektedir?

          DipIFR sertifika sınavları yılda 2 kez Haziran ve Aralık aylarında önceden ACCA tarafından duyurulmuş belirli bir günde, tek oturumlu ve 3 saat süren bir İngilizce yazılı sınav olarak gerçekleştirilmektedir.  Sınav geçme notu 100 puan üzerinden 50 puandır.

 

          Sınav başvuruları ne zaman yapılmalıdır? Sınav ücreti ne kadardır?

          Kayıt ve sınav işlemleri için doğrudan ACCA ile bağlantıya geçilmesi gerekmektedir. Tüm kayıt işlemleri “online” gerçekleştirilmektedir. Kayıt işlemleri ve sınav belgelerinin Aralık sınavı için 8 Ekim’den 10 gün önce  Haziran sınavı için 8 Mart’dan 10 gün önce ACCA’ya iletilmesi gerekmektedir. Sınav kayıt ücretleri her sınav için ACCA tarafından belirlenip duyurulmaktadır. Bu ücretler 2015 yılı sınavları için 211 GBP olarak belirlenmiştir. Güncel DipIFR sınav ücretlerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Ödenen kayıt ücreti karşılığında sınava girme hakkı yatırıldığı tarihten başlayarak iki yıl içinde, başka bir deyişle dört sınavlık bir dönem içinde kullanılabilir. Bu ücret yalnızca tek bir sınav için geçerlidir.

 

          Sınav süresi nedir? Sınav içeriği ve formatı nasıldır?

          DipIFR sertifika sınavı 3 saat süren bir yazılı sınav olarak gerçekleşmektedir. Sınav dili İngilizcedir.

 

          Detaylı sınav içeriğine nasıl ulaşabilirim?

          ACCA, her yıl ve yılda bir kez olmak üzere sınav içerik dokümanlarını yayınlamaktadır. Bu dokümanlarda detaylı olarak geçerli standartlar, bir önceki seneye göre  yapılan değişiklikler, sınav kapsamında ve kapsamı dışındaki konular belirtilir. ACCA DipIFR sınavı güncel içerik dokümanına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

          Raporlama standartlarında yapılan değişiklikler sınav içeriğini etkiliyor mu?

          Evet. Bununla ilgili ACCA tarafından izlenen bir prosedür vardır. Her yıl 30 Eylül tarihi itibarı ile geçerli olan standartlara göre bir sonraki senenin sınav içeriği belirlenir. Örnek vermek gerekirse, 30 Eylül 2015 itibarı ile IASB tarafındasn geçerli kabul edilen raporlama standarltarı ve değişikliklere göre 2016 yılı sınav içeriği belirlenir. 30 Eylül 2015’den sonra geçerli olan değişiklikler 2016 yılı sınavlarında dikkate alınmaz.

 

          Eski sınav sorularına ve örnek sorulara nasıl ulaşabilirim?

          Eski sınav soruları ve örnek sorular ACCA tarafından düzenli olarak yayınlanmaktadır. Geçmiş DipIFR sınav sorularına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

          Sınav puanlama sistemi nasıl?

          DipIFR  sertifika sınavı tek oturumda 3 saat süren ve 2 bölümden oluşan bir yazılı sınav olarak gerçekleştirilmektedir. Sınav geçme notu 100 puan üzerinden 50 puandır. DipIFR sınav dili İngilizcedir. Sınav hesaplama ve yorum sorularından oluşmaktadır. Bazı sorular senaryo/vaka çalışması yöntemine göre hazırlanmıştır. Sınavda Bölüm A genel olarak hesaplama içeren soruları, Bölüm B ise hesaplama ve yorum gerektiren soruları içermektedir.

 

 

          Bölüm A: 1 Konsolidasyon Sorusu                                   40 puan      

          Bölüm B: 3 Senaryo/Vaka Sorusu (her biri 20 puan)     60 puan

                                                                                         

                                                                                       Toplam 100 puan            

 

          Sınav 40 puan değerinde detaylı hesaplama içeren bir konsolidasyon sorusu, ve her biri  20 puan değerinde 3 adet  IFRS ile ilgili bilgiyi ölçen ve yorum gerektiren sorudan oluşur. Sınav, kayıt işlemleri ve program içeriği ile ilgili daha detaylı içeriğe bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

          Sınav sonuçlarını ne zaman öğrenebilirim?

          Sınav sonuçlarını, ACCA internet sitesinden kişisel hesabınıza (myACCA) giriş yaparak, sınav tarihinden sonra yaklaşık 8 hafta sonra öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları, Haziran sınavları için Ağustos ayının 3. Pazartesi günü Aralık sınavları için Şubat ayının 3. Pazartesi günü açıklanmaktadır.

 

          DipIFR Hazırlık Programı eğitimleri nerede ve ne zaman verilecek?

          Bu programa katılmak isteyen adaylar YDS sınavından 40 ve üstü yada bizim yapacağımız sınavdan 35 ve üstü almalı seviye düşük çıkarsa genel İngilizce bölümünde bulunan seviyelerden birine kursiyer yerleştirilebilir.

          Bu programda kursiyer Muhasebe, Maliye, İşletme ve Ekonomi ile ilgili parçalar üzerinden mesleği ile ilgili terminolojisini geliştirir, okuduğu metinleri anlayıp yorum yapabilecek düzeye gelir. Geçmiş yıllarda sorulan soruların analizleri yapılır. Kursiyer sınava hazır bir hale getirilir.

 

 

 

          b- Hukukçular İçin İngilizce

          Bu programa katılmak için YDS den en az 40 ve üstü puan almak gerek, bizim yapacağımız seviye tesbit sınavında, 35 ve üstü almak yada seviye yetersiz ise Genel İngilizce bölümünde uyan seviyelerden birine yerleştirmek. Kursiyerin hukuki metinleri anlama kavrama yorum yapma yeteneği geliştirilir hukuki terimlere aşina olması sağlanır.

 

 

 

          c- Tıpçılar İçin İngilizce

Tıpta okuyan yada doktor olan fakat İngilizcesi tıbbi metinleri çözümlemeye yetmeyen kursiyerler için düzenlenmiş bir kurs olup kursiyerin tıbbi metinleri anlama kavrama metinler üzerinde yorum yapma yeteneğinin geliştirilmesine ve tıbbi terminolojiye hakim olmasını sağlayabilecek olan bir kurs türüdür.