İSLAM’IN HAKİKATİ VE MEZHEP SORUNU (27-28 Kasım 2015 Kelam Çalıştayı)

İSLAM’IN HAKİKATİ VE MEZHEP SORUNU (27-28 Kasım 2015 Kelam Çalıştayı)

 

 

ISBN

Baskı

Basım Yeri ve Yılı

Kağıt/Cilt 

Sayfa Adedi 

Boyut   

Dili

Editör

: 978-605-64289-4-4

: 1. Baskı

: Ankara, Aralık 2016

: İth. Kit. Mat Sel. Kuşe Kap.

: 297

: 13,5x23 cm

: Türkçe 

: Prof. Dr. Mehmet Evkuran 

 

 

 

                  Sipariş için;
                        Fcr Yayın Reklam,  312 310 08 60
 

   20,00 TL

             
 

   15,00 TL

 

 

 

 

        Dinî bilincin yükselişi, sosyolojik ve tarihsel olarak dinin parçası olan mezhebî kimliklerin de canlanmasına yol açtı. İnsanlık tarihinin kendisinde son bulacağını iddia eden Batı uygarlığı ile sorunlarımız devam ederken, kadim sorunlarımızla yüz yüze geldik. Sekülerleşme, modernleşme ve kalkınma çabalarının oluşturduğu sarmalda, geleneğe ve inanca dair problemler de öne çıktı. Ortadoğu’nun ‘kendine gelmesi’ ve geçmişini anımsaması, teolojik kimliklerin yönettiği eski çatışmaların bu kez daha donanımlı, etkili ve hazırlıklı biçimde canlanması olarak toplumsal ve tarihsel hayata yansımasına neden oldu.

 

        Ülkemiz doğal olarak bölgesindeki gelişmelerden etkilenmektedir. Bunun başında mezhebi kimlikler arasındaki çatışma ve gerilim gelmektedir. Akademik çevrelerde, politik alanda ve medyada yoğun biçimde dinî kimlikler, radikalizm, şiddet vb. konular tartışılmaktadır. Akademik bakış açısının ve üretilen bilginin hakkı verilmeli, dinî düşünceye katkıları fark edilmelidir. Akademik ve entelektüel düşüncenin saygın olduğu toplumların kimlik çatışmaları başta olmak üzere sosyal sorunlarla baş etme konusunda daha başarılı oldukları unutulmamalıdır. Akademide ve toplumsal alanda ortak değer arama ve çözüm üretme çabalarını görmezden gelen bir akıl, düşünsel ve tarihsel birikimini kötü biçimde harcıyor demektir.

 

        Bu bakış açısını ve İslam dünyasının sorunları karşısında kendini sorumlu hisseden sivil toplum kurumları, akademik birikim ile sivil entelektüel bakış açılarının birlikte çalışacağı ortak etkinlikler düzenlemektedir. Anadolu İlahiyat Akademisi’nin düzenlediği Kelam Çalıştayı’nın bir ürünü olan kitap, ortak bir kaygının ve arayışın sonucudur…

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

                   

GEÇMİŞ BİTMİŞTİR

Prof. Dr. Hüseyin ATAY  

                        

İSLÂM TARİHİ BOYUNCA SELEFÎLİK ve SÜNNÎ-ŞİÎ İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ

Prof. Dr. Adem APAK

 

MÜSLÜMAN GELENEĞİNDE SİYASİ ÇEKİŞMEDEN TEOLOJİK AYRIŞMAYA

Prof. Dr. Ahmet AKBULUT    

                                 

DİNSEL/MEZHEPSEL ve TEOLOJİK YAPILARIN OLUŞTURDUĞU ALGILAR ve İNSANIN DOĞAL YARATIM KAPASİTESİ

Prof. Dr. Mahmut AY                                                                     

 

MEZHEP OLGUSU GÖZARDI EDİLEMEYECEK BİR GERÇEKLİKTİR

Prof. Dr. Mustafa Saim YEPREM                                               

 

EHL-İ SÜNNET ALGISI ve SÜNNÎLİKTE TEMSİL KRİZİ

Prof. Dr. Mehmet EVKURAN                                                        

 

MEZHEP SORUNUNU DOĞRU ANLAMAK

Prof. Dr. Hasan ONAT                                                            

 

İSLAM’IN TOPLUMSALLAŞMASINI YENİDEN DÜŞÜNMEK: SORUNLAR ve İMKÂNLAR

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN                                    

 

İTİKÂDÎ AÇIDAN TEKFÎR OLAYINA BAKIŞ

Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ                                              

 

ÜÇ TEMEL SORUN ÜZERİNE: İSLAM’IN HAKİKATİ, KUR’AN KİMLİĞİ ve DİNİ TOPLUMSALLIK

Prof. Dr. Mehmet Zeki İŞCAN                                              

 

ÇAĞDAŞ ARAŞTIRMALARDA MEZHEPLERİ ve SELEFÎLİĞİ ANLAMAYA DAİR SORUNLAR

Prof. Dr. Sönmez KUTLU                                                 

 

YENİDEN İHYA İÇİN KOŞULSUZ DÜŞÜNME: GELENEĞİN BATAKLIĞINA BATMADAN GELECEK OLUŞTURMA

Prof. Dr. M. Hanefi PALABIYIK                                                

 

ŞEYTAN ÜÇGENİNDE DANS -SÜNNÎCİLİK, SELEFÎCİLİK, ŞİÎCİLİK-

Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ                                  

 

MEZHEP KRİZİ -Sosyolojik Bir Yaklaşım-

Prof. Dr. Mustafa TEKİN

 

HAKİKATİN ÖZNESİ ve NESNESİ OLARAK İSLAM ve İSLAMLAR

Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ                                           

 

ŞİÎ-SÜNNÎ İLİŞKİLERİ ÜZERİNE

Prof. Dr. Cemil HAKYEMEZ                                               

 

MEZHEP: GİDİLEN YOLLAR ve SANILAR (ZEHAB)

Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN                                           

 

İMKÂNLARI ve PROBLEMLERİ BAĞLAMINDA İSLÂM’IN HAKİKATİ ve MEZHEP SORUNU

Doç. Dr. Mahmut ÇINAR                                                        

 

MEZHEPLERİN AYRIŞMA KONUSU HALİNE GETİRİLMESİ ve HAKİKAT TEKELCİLİĞİ

Yrd. Doç. Dr. Zübeyir BULUT                                                       

 

MÜSLÜMAN TOPLUMLARDA MEZHEP ALGISI ve AÇMAZLARI

Yrd. Doç. Dr. Harun ÇAĞLAYAN                                                  

 

 

Paylaş:

Yorumlar

Henüz yorum eklenmemiş..

Yorum Ekle
  • Yenile