Hakkımızda

Misyonumuz

İslam’ı ilk ve esas kaynaklardan hareketle doğru bir şekilde anlamak, Duygusal ve geleneksel olarak sahip olunan dini duyarlılığı bilgi ve bilinçile buluşturmak, Din eğitiminde, öğrenmeyi öğreten bir yaklaşımla, öğreneni, eğitimin pasif ögesi olmaktan kurtarıp öznesi haline getirmek, Hayatı ve olayları Müslümanca okuyan ve düşünen, üretken, özgüven ve sorumluluk sahibi bireyler yetişmesine ön ayak olmaktır.

 

Vizyonumuz

Din eğitiminde, İslami kişiliği oluşturacak usul ve yöntemlerin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlayan, İslam’ı kaynağından öğrenmiş bilinçli bireyler yetiştiren öncü ve örnek bir kurum olmaktır. Ülkemizin uluslar arası arenada gelişen rolünü paralel olarak İslam ümmetinin geleceğinin şekillenmesine katkı sağlayacak ufuk sahibi kuşaklar nesiller yetiştirmektir.

 

İlkelerimiz

İlahi vahiy, nebevi sünnet, kollektif akıl ve kişilikli birey temel ilkelerimizdir.