Geleceğin Akademisyenlerini Arıyoruz Projesi

                 

          İlahiyat Fakülteleri’nden başlayarak sosyal bilimler alanlarında okumakta olan öğrencilere yönelik lisans ve lisansüstü destek programları uygulanacaktır. 

 

          Projenin amacı, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında akademik çalışma yapmak isteyen öğrencilere hedeflerine ulaşabilmeleri için rehberlik etmek, vizyon kazandırmak ve danışman hocalar nezaretinde proje, seminer vb. çalışmalar yapmaları sağlanmaktadır. 

 

          Gayesi ise İslami İlimler alanına yönelik objektif bilgilenmeyi sağlayarak nitelikli akademisyenler yetiştirmek; hem Akademi’nin kurumsal kadro ihtiyacını karşılamak hem de İlahiyat Fakülteleri’ne akademisyenler kazandırarak Türkiye’de sağlıklı din algısı ve eğitimine katkıda bulunmaktır. 

 

          Proje üç farklı kademeden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi Lisans Destek Programı, ikincisi Lisansüstü Destek Programı, üçüncüsü ise yetiştirilen akademisyenlerin hedeflenen araştırma projelerinde değerlendirilmesidir. 

 

          Projeye katılan öğrencilerin derslerine devam etmeleri zorunludur. Öğrencilere burs imkânı ve materyal desteği sağlanacaktır. Öğrencilerin mezuniyet, yüksek lisans ve doktora tezleri değerlendirilecek, yayın kurulunun uygun görmesi halinde basımı sağlanacak, proje yarışmaları düzenlenecek, dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecektir.