Eskiyeni 38. Sayı Çıktı

ANADOLU İLAHİYAT AKADEMİSİ

ARAŞTIRMA DERGİSİ      
SAYI/38     Mart/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER/CONTENTS

Editörden/From the Editor The Latest Issue of Eskiyeni: Issue 38

Abdullah Demir -------------------------------------------------------------------------------------- 6

Araştırma Makaleleri Research Articles

Doktrin ve Olgu Bağlamında Küçüklerin Evlendirilmesi

The Marriage of Minors in the Context of Doctrin and Case

Ahmet Yaman ---------------------------------------------------------------------------------------- 9

‘Faydasız İlim’ Hadisi Çerçevesinde İlim Tahsiline Yönelik Bir Değerlendirme

Evaluation of Collecting Knowledge within the Frame of “Useless Knowledge” Hadith

Adnan Aslan -----------------------------------------------------------------------------------------31

Kur’an’da Anlatılan Münafık Tipolojilerinin En Belirgin Karakteristik Özellikleri -Nisâ 142-143. Ayetleri Örneği-
The Most Prominent Characteristics of Hypocritical Typologies Described in The Qur’an -Example:Nisâ 142-143-

Aslan Karaoğlan-------------------------------------------------------------------------------------45

Erken Mekkî Surelerde ‘Tanrı Tasavvuru’ Üzerine Bir İnceleme

An Investigation on God Concept of the Koranic Texts of Early Mecca Period

Kadir Canatan ---------------------------------------------------------------------------------------77

Afrika Kıtasının Yeni Dini Hareketi: Godianizm

The New Religious Movement of the African Continent: Godianism

Necati Sümer -------------------------------------------------------------------------------------- 103

Arapça Konuşma Becerisi Öğretim Sorunları

Arabic Speaking Skills - Teaching Problems

Mehmet Şayır -------------------------------------------------------------------------------------- 123

Eskiyeni: 38. Sayı

Arap Dilinde Çevirinin Epistemolojik Değeri

Epistemological Value of Translation in Arabic Language

Murat Özcan-Abdullah Sertkaya --------------------------------------------------------------- 137

Kitap Değerlendirme/Book Reviews

Kuramdan Uygulamaya Arapça Dil Becerilerinin Öğretimi ------------------------------- 171

Teaching Arabic Language Skills from Theory to Practice

İslam Tarihi-1-------------------------------------------------------------------------------------- 175

A Review of Islamic History-1

Metaforlar/Hayat, Anlam ve Dil --------------------------------------------------------------- 185

A Review of Metaphors We Live

Eskiyeni Yayın İlkeleri ve Makale Değerlendirme Süreci ---------------------------------- 189 

Paylaş:

Yorumlar

Henüz yorum eklenmemiş..

Yorum Ekle
  • Yenile