Eskiyeni 31. Sayı

Eskiyeni 31. Sayı

 

ANADOLU İLAHİYAT AKADEMİSİ

ARAŞTIRMA DERGİSİ      

SAYI/31 GÜZ/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER/CONTENTS

 


Editörden
From the Editor

 


Araştırma/Research Articles

 


Müfit Selim SARUHAN
Tanrı ve Ahlâk Kabuller ve Önyargılar
God and Ethics. Assumptions and Prejudices

 

Mahmut AY
Kelam’da Adalet, Kudret ve Hikmet Bağlamında Tanrı Tasavvurları
The Images of God in the Context of Justice Power and Wisdom in Muslim Theology


Bülent AKOT
Bazı Mutasavvıfların Tanrı/İlâh Anlayışı ve Muhâsibî’nin “er-Riâye” Adlı Eseri Bağlamında
Allah’ın Hakları
Some Sufi’s Understandings of God and Allah’s Rights in Muhasibi’s “Riâye”


Ömer GÜLEN
Tanrı Kavramının “Kutsallaşması”
The God as a “Sacred”


Hasan TÜRKMEN
Fahreddîn Râzî’nin Nefs Kavramı ve Mahiyetine Yönelik Yaklaşımı
Approach of Fakr al-Dîn al-Râzî to the Concept and Nature of The Nafs


Faruk GÖRGÜLÜ
Eş’arî’nin İrade Konusunda Yorumladığı Bazı Ayetlere Bütüncül Bir Bakış
A Holistic Approach to Some Koranic Comments of al-Ash’ari on Will.

 


Tahkik/Edition Critique


Ali BENLİ
Muhammed el-Medenî et-Trabzûnî ve Risâle fî Beyâni’l-Ezdâd’ı
Muhammad al-Madani al-Trabzuni and his Risalah fi Bayan al-Azdad

 

 

Deneme/Essays


Gürbüz DENİZ
Kıble Dağı
Qibla Mountain
 

Paylaş:

Yorumlar

Henüz yorum eklenmemiş..

Yorum Ekle
  • Yenile