Eskiyeni 30. Sayı

Eskiyeni 30. Sayı

 

ANADOLU İLAHİYAT AKADEMİSİ

ARAŞTIRMA DERGİSİ      

SAYI/30 BAHAR/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER/CONTENTS

 

 

Editörden

From the Editor

 

 

Araştırma/Research Articles

 

Mehmet VURAL

İslâm Felsefesinde Modern Temayüller

Modern Tendencies in Islamic Philosophy

 

Tuncer NAMLI

İdealizmden Realizme Esir Hukukunun Değişim Süreçleri

From Ideality to Reality. The Change of Slavery Law in Islam

 

Necmettin PEHLİVAN

Ahmed Şevkî Efendi’nin Risâle fî Âdâbi’l-Münâzara İsimli Eseri ve Âdâbu’l-Bahs ve’l-Münazara Geleneğindeki Yeri

Ahmad Shawqi b. Abd Allah’s Risâla fî Âdâb al-Munâzara and its Place in the Tradition of Adab al-Bahth wa-al-Munazara

 

Fatma ÇAKMAK

Din-Toplum İlişkisi Bağlamında “Dinsel İtibar” Kavramı Üzerine Teorik Bir Değerlendirme

A Theoretical Assessment on the Concept of “Religious Prestige” in the Context of Relationship between Religion and Society

 

Hüseyin Selim KOCABIYIK

Vizyoner Liderlik Işığında Liselerimizde Okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinin Yeterlilik Düzeyi

Quality Level of Religious Culture Courses in High Schools of Turkey from the Vısıonary Leadershıp Perspective

 

Tuncer NAMLI

Dil ve Vahiy Tarihine Işık TutanÇarpıcı Sure Başlıkları: Mukattaa Harfleri

Hurufu Muqatta’a as the Sura Beginnings in the Perspective of the History of Language and Revelation.

 

Mehmet Murat KARAKAYA

Basit ve Mürekkeb Kavramları Açısından İbn Sina’da Tevhid

Tawhid in the Thoughts of Ibn Sina

 

 

Değerlendirme/Reviews

 

Yasin R. BAŞARAN

Avicenna on the Soul’s Power to Manipulate Material Objects

İbn Sina’nın Ruhun Maddi Nesneler Üzerindeki Gücü Konusundaki Düşünceleri

 

Abdullah BAŞARAN

Metaphors Between Hermeneutics and Deconstruction: A Textual Analysis of Avicenna’s the Recital of the Bird

Yorumsama ile Yapıbozumu Arasında Metaforlar: İn Sina’nın Risaletü’t-Tayr’ına İlişkin Bir Metin Çözümlemesi

 

 

Çeviri/Translations

 

Toshihiko IZUTSU

Mîr Dâmâd ve Metafiziği

Mir Damad and His Metaphysics

 

Albert Nasrî NÂDER

Evrende Hareket

On the Movement

 

 

Deneme/Essays

 

Gürbüz DENİZ

Güzel ve Çirkin

On the Beauty and the Ugly

 

 

Kitap Değerlendirme/Book Reviews

 

Ayşe ÇİL

Habermas’ı Okumak

Paylaş:

Yorumlar

Henüz yorum eklenmemiş..

Yorum Ekle
  • Yenile