Eskiyeni 27. Sayı

Eskiyeni 27. Sayı

 

ANADOLU İLAHİYAT AKADEMİSİ

ARAŞTIRMA DERGİSİ      

SAYI/27 GÜZ/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER/CONTENTS

 

Dosya Yazıları/Dossier Articles

 

 

Mesut OKUMUŞ

Kur’an’ın Tedrici Nüzûl Süreci Bağlamında Mekki ve Medeni Ayetler Üzerine

On the Makki and Madani Verses in the Context of Gradual Revelation of the Quran.

 

Enver ARPA

Kur’an’a İlişkin Bilimsel Açıklama Girişimlerinin Doğurduğu Sorunlar

Problems Arising from the Scientific Explanations of the Quran

 

Orhan ATALAY

Kur’ân’ın İşârî Tevili ve Molla Sadrâ Örneği

Interpretation of the Quran by Ta’wil Ishari. The Case of Mulla Sadra

 

Kadir CANATAN

Kur’an Hükümlerinin Sosyolojisi

Sociology of Quranic Norms

 

Erdinç DOĞRU, Emrullah İŞLER 

Kur’an Deyimlerinin Semantik Analizi

Semantic Analysis Of Quran Idioms

 

Halim ÖZNURHAN   

 بالشعر القرآن علاقة

Quran and Poetry

 

Burhanettin TATAR   

Anlamanın Tabiatı ve Kur’an’ı Anlama

The Nature of Understanding and Understanding the Quran

 

Şevket KOTAN

“Kur’an’ı Anlama” Sorunu Üzerine Bazı Düşünceler

Some Thoughts on Understanding the Quran

 

Moch Nur ICHWAN Çev. Ayşe ÇİL  

Nasr Ebu Zeyd ve Çağdaş Kur’an Hermenötiği (1970’lerden 1999’a)

Nasr Abû Zayd and Contemporary Qu’anic Hermeneutics (the 1970’s-1999)

 

Genel Yazılar/Miscellaneous Articles

 

 

Ibrahim Abu-Shihab  

Forms and Functions of Communicative Silence in Jordan

Ürdün’de İletişimsel Suskunluğun Biçim ve İşlevleri

 

Ahmed ed-DİYAB

الترجمة أنواع

The Types of Translation

 

Fatma Betül ASLAN

İslam Öncesi Dönemden Emevi Döneminin Sonuna Kadar Tercüme Faaliyetleri

Translation Activities. From Pre-Islamic Era to the End of Umayyad Period

 

Gürkan DAĞBAŞI

Abbasi Dönemi Çeviri Faaliyetleri

The Translation Activities in the Abbaside Period

 

 

Araştırma Notları/Research Notes

 

 

Aytekin ÖZEL

İslam-Liberalizm İlişkisi: Mustafa Erdoğan Üzerinden Bir Değerlendirme

Islam and Liberalism. A Review on Mustafa Erdogan’s Thoughts.

 

 

Kitap Değerlendirme/Book Reviews

 

 

Ayşe ÇİL  

Havva’nın Örtülü Yüzü

The Hidden Face of Eve

 

Paylaş:

Yorumlar

Henüz yorum eklenmemiş..

Yorum Ekle
  • Yenile