Anadolu İlahiyat Akademisi - Çığır Açan İslam Düşünürleri

 

Tarihsel şahsiyeti, yaşadığı dönem ve sosyokültürel ortam,

beslendiği kaynaklar, temel düşünceleri ve İslam düşüncesine etkileri

 

 

DÜŞÜNÜR

KONUŞMACI

TARİH

 

 

 

"Hasan Basri’’                                            

Prof. Dr. İsmail Çalışkan             

13 Ekim 2017        

 

 

 

’’İmam Malik’’                                         

Prof. Dr. Ali Dere                                      

20 Ekim 2017

 

 

 

 ’’İmam Şafiî’’

Prof. Dr. Şamil Dağcı

27 Ekim 2017

 

 

 

”Ahmed Bin Hanbel’’

Yrd. Doç. Dr. Zübeyir Bulut

03 Kasım 2017

 

 

 

 ”İmam Buhari’’

Prof. Dr. Mehmet Said Hatipoğlu

10 Kasım 2017

 

 

 

”Kadı Abdu’l-Cabbar"

Prof. Dr. Mehmet Evkuran

17 Kasım 2017

 

 

 

”Cemalettin Afgani’’

Hamza Türkmen

24 Kasım 2017

 

 

 

”İbn Miskeveyh’’

Prof. Dr. Müfit Selim Saruhan

01 Aralık 2017

 

 

 

”Nasiruddin Tusi’’

Doç. Dr. Murat Demirkol

08 Aralık 2017

 

 

 

”Kınalızade Ali Çelebi’’

Doç. Dr. Ayşe Sıdıka Oktay

15 Aralık 2017

 

 

 

”Ragıp el-İsfehani’’

Doç. Dr. Özden Kanter

22 Aralık 2017

 

 

 

”Tahir Bin Aşur’’

Tuncer Namlı

29 Aralık 2017

 

 

 

”Hasan el-Benna’’

Prof. Dr. İhsan Toker

05 Ocak 2018

 

 

 

”Ziya Gökalp’’

Prof. Dr. İbrahim Maraş

12 Ocak 2018

 

 

 

”İbn Rüşd’’

Prof. Dr. Gürbüz Deniz

23 Şubat 2018

 

 

 

”Seyyid Kutub’’

Prof. Dr. İbrahim Sarmış

02 Mart 2018

 

 

 

”Mevdudi’’

Prof. Dr. Mesut Okumuş

16 Mart 2018

 

 

 

”Mehmet Akif Ersoy’’

D. Mehmet Doğan

23 Mart 2018

 

 

 

”Hamidullah"

Prof. Dr. Adem Apak

30 Mart 2018

 

 

 

”Muhammed Abduh"

Prof. Dr. Said Özervarlı

06 Nisan 2018

 

 

 

”Cemil Meriç"

Prof. Dr. Alaattin Karaca

13 Nisan 2018

 

 

 

”Nurettin Topçu"

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan

20 Nisan 2018

 

 

 

”İbn Teymiyye"

Prof. Dr. Said Özervarlı

27 Nisan 2018

 

 

 

”Fazlurrahman"

Prof. Dr. Ahmet Keleş

04 Mayıs 2018

 

 

 

”Roger Garaudy’’

Doç. Dr. Ahmet Zeki Ünal

11 Mayıs 2018