Ahlak ve Hukuk Çalıştayı 3. Oturum

’’İslam Ahlakını ve Hukukunu Yeniden Düşünmek’’ konulu Ahlak ve Hukuk Çalıştayı’nın 3. Oturumu gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU’nun yaptığı 3. Oturumda Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM ’’Hukuk Kaynağı Olarak Ahlak’’ konulu tebliği sundu. Tebliğ müzakeresini Prof. Dr. Halit ÇALIŞ ve Doç. Dr. Osman GÜMAN yaptı. Çalıştaya katılan tüm hocalarımıza teşekkür ederiz 💐