Ahlak ve Hukuk Çalıştayı 2. Oturum

’’İslam Ahlakını ve Hukukunu Yeniden Düşünmek’’ konulu Ahlak ve Hukuk Çalıştayı’nın 2. Oturumu gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Gürbüz DENİZ’in yaptığı 2. Oturumda Prof. Dr. Ömer TÜRKER ’’İslam Düşüncesinde Ahlakın Yeri ve Yeni Bir İslam Ahlak Müfredatı Denemesi’’ konulu tebliği sundu. Tebliğ müzakeresini Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN, Doç. Dr. Nuri ADIGÜZEL ve Doç. Dr. Engin ERDEM yaptı. Çalıştaya katılan tüm hocalarımıza teşekkür ederiz 💐