Ahlak ve Hukuk Çalıştayı 1. Oturum

’’İslam Ahlakını ve Hukukunu Yeniden Düşünmek’’ konulu Ahlak ve Hukuk Çalıştayı’nın 1. Oturumu gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR’in yaptığı 1. Oturumda Prof. Dr. İlhami GÜLER ’’İnanç-Ahlak İlişkisini Yeniden Düşünmek’’ konulu tebliği sundu. Tebliğ müzakeresini Prof. Dr. Mehmet EVKURAN, Yrd. Doç. Dr. Müstakim ARICI ve Yrd. Doç. Dr. Yunus CENGİZ yaptı. Çalıştaya katılan tüm hocalarımıza teşekkür ederiz 💐