2018 / 2019 Etkinlik Programı

 

 

CUMARTESİ KONFERANSLARI

 

KONU

KONUŞMACI

TARİH

     

”İSLAMİ İLİMLERDEUSUL GELENEĞİ”                   

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ                    

06 EKİM 2018
Cumartesi 

 

 

 

”İSLAM, SİYASET ve KADIN’’               

Ayşe BÖHÜRLER

10 KASIM 2018
Cumartesi 

 

 

 

”DİN, ARAÇSALLIK ve HAKİKAT ARAYIŞI’’                 

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN                    

08 ARALIK 2018
Cumartesi

 

 

 

”TÜRKİYE’DE DİNDARLIK ve DEĞERLER’’

Prof. Dr. Asım YAPICI                

12 OCAK 2019
Cumartesi

 

 

 

”TARİH İDEALİZE EDİLEBİLİR Mİ 
(Geçmişte Gezinmek)’’

Prof. Dr. Ahmet APAK      

23 MART 2019
Cumartesi

 

 

 

”EĞİTİMİN DEĞERİ; DEĞERLERİN EĞİTİMİ’’        

Dr. Cem GENÇOĞLU 

13 NİSAN 2019
Cumartesi

 

 

 

’’HIRİSTİYAN DÜNYANIN MÜSLÜMAN
MÜLTECİLER SORUNUYLA İMTİHANI’’

Prof. Dr. Ali Osman KURT

27 NİSAN 2019 
Cumartesi

 


 

SEMİNERLER

 

ÇIĞIR AÇAN İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ

 

Tarihsel şahsiyeti, yaşadığı dönem ve sosyokültürel ortam,

beslendiği kaynaklar, temel düşünceleri ve İslam düşüncesine etkileri

 

 

DÜŞÜNÜR

KONUŞMACI

TARİH

 

 

 

"Mahmut Esad Seydişehri’                                            

Tuncer NAMLI          

12 Ekim 2018        

 

 

 

’’Hasan Basri Çantay’                                         

Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN                                  

19 Ekim 2018

 

 

 

 ’’Cabiri (Muhammed Abid el-Cabiri)’’

Prof. Dr. Ahmet KELEŞ

26 Ekim 2018

 

 

 

”Muhammed İkbal’

Prof. Dr. Cevdet KILIÇ

02 Kasım 2018

 

 

 

 ”Said Halim Paşa’’

Prof. Dr. Mehmet Hanefi BOSTAN

09 Kasım 2018

 

 

 

”Ahmet Yesevi’ye Sosyolojik Bakış"

Prof. Dr. Cevat ÖZYURT

16 Kasım 2018

 

 

 

”Ali Fuat Başgil’’

Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ

23 Kasım 2018

 

 

 

”İmam Cafer’’

Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ

30 Kasım 2018

 

 

 

”Malik Bin Nebi’’

Dr. Öğr. Üyesi Tamer YILDIRIM

07 Aralık 2018

 

 

 

”Ahmet Cevdet Paşa’’

Prof. Dr. Şahban YILDIRIMER

14 Aralık 2018

 

 

 

”Erol Güngör’’

Prof Dr. İbrahim MARAŞ

21 Aralık 2018

 

 

 

”Raci Faruki’’

Prof Dr. Fuat AYDIN

28 Aralık 2018

 

 

 

”İbn Tufeyl’’

Prof. Dr. Gürbüz DENİZ

04 Ocak 2019

 

 

 

”Muhammed Arkun’’

Prof. Dr. Yasin AKTAY

11 Ocak 2019

  

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE EKOL ve AKIMLAR

 

İslam’da temel ekol ve akımların ortaya çıkış zemini, kökenlerinin gelişim seyirleri ve etkilerinin değerlendirilmesi.

 

 

KONU

KONUŞMACI

TARİH

 

 

 

İslam Düşüncesinin Mahiyeti ve
Özgünlüğü Üzerine                                    

Prof. Dr. Burhanettin TATAR       

22 Şubat 2019        

 

 

 

İslam Düşüncesinin Ortaya Çıktığı Zemin                                      

Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ                              

01 Mart 2019

 

 

 

 İslam Düşüncesinin Oluşumunda Kur’an’ın Rolü

Tuncer NAMLI

08 Mart 2018

 

 

 

İslam Düşüncesinin Oluşumunda Peygamberin Rolü

Prof. Dr. M. Said HATİPOĞLU

22 Mart 2018

 

 

 

 Sahabe ve Tabiin Toplumunun Düşünce Yapıs

Prof. Dr. Ahmet KELEŞ

29 Mart 2018

 

 

 

İlk Dönem İslam Toplumunda Fikrî-Siyasî Değişim, 
Dönüşüm ve Farklılışmalar
 

Prof. Dr. Ahmet AKBULUT

 

05 Nisan 2019

 

 

 

Mezhepleşme Öncesi İctihad Faaliyetler

Prof. Dr. Kaşif Hamdi OKUR

12 Nisan 2019

 

 

 

İslam Düşüncesinde Akılcı Eğilimler

Prof. Dr. Sönmez KUTLU

 

19 Nisan 2019

 

 

 

İslam Düşüncesinde Batinî-İrfanî Eğilimle

Doç. Dr. Ali AVCU

 

26  Nisan 2019

 

   

 

PANELLER

 

KONU

MODERATÖR 

  

KONUŞMACILAR    

 

TARİH       

 

 

 

                   

 

               

 

SINIR İHLALLERİ-İSLAM
DÜŞÜNCESİNDE
AŞIRILIK SÖYLEMLERİ          

Dr. Necdet SUBAŞI    

 

Doç. Dr. Bünyamin BEZCİ
/ Aşırı Politik Söylemler
(İslam’ın Siyasi Dili)
Vahdettin IŞIK
/ Aşırı Teolojik Söylemler
(İslam’ın Kelami Dili)
Prof. Dr. Kemal ATAMAN
/ Aşırı Fantastik Söylemler
(Bilim, Mistik, Hayal vs.)

 

22 Aralık 2018    

Cumartesi

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE: DİNİ ve DÜNYEVİ OLANI
YENİDEN DÜŞÜNMEK

Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ

 

Nihat ERGÜN / Laiklik
Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN
/ Sekülerlik
Dr. Necdet SUBAŞI
/ “Dünyalık Din” Arayışı

 

 

02 Mart 2018

Cumartesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÇALIŞTAYLAR

 

KONU                                                                                          

TARİH

 

 

MEKKE DÖNEMİNİN İLK EVRESİ (İlk 3 Yıl)        

27-28 EKİM 2018   

 

 

FIKIH-HUKUK BULUŞMASI:
Ortak Değer ve Yöntem Arayışı 

15-16 MART 2019 

 

 

MEKKE DÖNEMİNİN İKİNCİ EVRESİ (3-5 Yıl)

20-21 NİSAN 2019