2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Çalıştayları

 

 

KRONOLOJİK KUR’AN ve SİYER BAĞLAMINDA HADİS ÇALIŞTAYI

’’Kur’an, Siyer ve Hadisin Kronolojik Bütünlüğü’’

 

 

1. Gün

1. Oturum

Moderatör: Prof. Dr. Eyüp Baş 

Tebliğci: Prof. Dr. Adnan Demirci

Konu: Kronolojik Açıdan Kur’an-Siyer İlişkisi

Müzakere: Prof. Dr. Mehmet Azimli, Prof. Dr. Adem Apak

2. Oturum

Moderatör: Prof. Dr. İsmail Çalışkan

Tebliğci: Tuncer Namlı

Konu: Kur’an Surelerinin Kronolojik Dönemleri

Müzakere: Prof. Dr. Mesut Okumuş, Prof. Dr. Muhammed Hanefi Palabıyık              

 

 

2. Gün

3. Oturum

Moderatör: Prof. Dr. Ahmet Yıldırım 

Tebliğci: Prof. Dr. Ahmet Keleş

Konu: Vahiy, Siyer ve Rivayetlerin

Senkronizasyonu Bağlamında

Hadislerin Tarihlendirilmesi

Müzakere: Prof. Dr. Mustafa Ertürk, Doç. Dr. Süleyman Doğanay

4. Oturum

Moderatör: Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal

Değerlendirme ve Yol Haritası

 

 

 

 

 

 

AHLAK ve HUKUK ÇALIŞTAYI

’’İslam Ahlakını ve Hukukunu Yeniden Düşünmek’’

 

 

1. Gün

1. Oturum

Moderatör: Prof. Dr. Metin Özdemir

Tebliğci: Prof. Dr. İlhami Güler

Konu: İnanç-Ahlak İlişkisini Yeniden Düşünmek

Müzakere: Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Yrd. Doç. Dr. Müstakim Arıcı, Yrd. Doç. Dr. Yunus Cengiz

2. Oturum

Moderatör: Prof. Dr. Gürbüz Deniz

Tebliğci: Doç. Dr. Ömer Türker

Konu: İslam Düşüncesinde Ahlakın Yeri ve Yeni Bir İslam Ahlak Müfredatı Denemesi 

Müzakere: Prof. Dr. Müfit Selim Saruhan, Doç. Dr. Nuri Adıgüzel, Doç. Dr. Engin Erdem              

 

 

2. Gün

3. Oturum

Moderatör: Prof. Dr. Ali Bardakoğlu

Tebliğci: Prof. Dr. Mustafa Yıldırım

Konu: Hukuk Kaynağı Olarak Ahlak

Müzakere: Prof. Dr. Ali Şafak Balı, Prof. Dr. Muharrem Kılıç

4. Oturum

Moderatör: Prof. Dr. Mustafa Avcı

Tebliğci: Prof. Dr. Hasan Hacak

Konu: günümüz Hukuk Bilimi Açısından İslam Hukukunu Yeniden Düşünmek

Müzakere: Prof. Dr. Ahmet Yaman, Yrd. Doç. Dr. Emir Kaya