2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Çalıştayları

 

 

KELAM ÇALIŞTAYI

’’İslam’ın Hakikati ve Mezhep Sorunu’’

 

Onur Konuğu: Prof. Dr. Hüseyin ATAY 

1. Gün

1. Oturum

Moderatör: Prof. Dr. M. Saim YEPREM

Tebliğci: Prof. Dr. Mahmut AYDIN

Konu: İslam Dünyasında Mezhep Algısındaki Değişim

 

2. Oturum

Moderatör: Prof. Dr. Ahmet AKBULUT

Tebliğci: Prof. Dr. Adem APAK

Konu: Şii-Sünni İlişkileri ve Selefi Radikalizm       

 

 

2. Gün

3. Oturum

Moderatör: Prof. Dr. Hasan ONAT

Tebliğci: Prof. Dr. Mehmet EVKURAN

Konu: Ehl-i Sünnet Algısı ve Sünnilikte Temsil Krizi

 

4. Oturum

Moderatör: Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ

Tebliğci: Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN

Konu: İslam’ın Toplumsallaşmasını Yeniden Düşünmek: Sorunlar ve İmkanlar 

 

 

 

 

 

FIKIH ÇALIŞTAYI

’’Ahlak ve Hukuk’’

 

1. Oturum

Moderatör: Prof. Dr. Şamil DAĞCI

Tebliğci: Prof. Dr. ALİ BARDAKOĞLU

Konu: Ahlak’ın Fıkıh Kuralları Arasında Buharlaşması

 

2. Oturum

Moderatör: Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR

Tebliğci: Prof. Dr. İlhami GÜLER

Konu: Sünnilikte Ahlakın Zayi Oluşunun Kelami Hafriyatı (Teolojik Arkeoloji)

            

 

 

 

 

 

HADİS ÇALIŞTAYI

’’Dünden Bugüne Hadis İlmi ve Hadisçiliğin Geleceği’’

 

Onur Konuğu: Prof. Dr. Mehmed Said HATİBOĞLU

1. Oturum

Moderatör: Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM

Tebliğci: Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK

 

2. Oturum

Moderatör: Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM

Tebliğci: Prof. Dr. Ahmet KELEŞ