2017 / 2018 Eğitim Öğretim Yılı Etkinlik Programı

 

 

CUMARTESİ KONFERANSLARI

 

KONU

KONUŞMACI

TARİH

     

”Sünnet Anlayışımız Üzerine”                   

Prof. Dr. Bünyamin Erul                     

07 EKİM 2017
Cumartesi 

 

 

 

”Kur’an’ın Anlaşılmasında Arap Hristiyanlığı’’               

Prof. Dr. Mahmut Aydın

04 KASIM 2017
Cumartesi 

 

 

 

”İslamî Uyanıştan Mezhebî Uyanışa:

Tevhidden Tefrikaya’’                 

Prof. Dr. Sönmez Kutlu                    

16 ARALIK 2017      
Cumartesi

 

 

 

”İslam Tarihinde İlk Fitne’’

Prof. Dr. Adnan Demircan                

06 OCAK 2018
Cumartesi

 

 

 

”İran ve Bölgesel Gelişmeler’’

Süleyman Arslantaş       

17 ŞUBAT 2018
Cumartesi

 

 

 

”İslam Aklının Eleştirisi’’        

Prof. Dr. Mevlüt Uyanık 

17 MART 2018
Cumartesi

 

 

 

’’Yaratılış (İlk Canlıdan İnsana)’’

Prof. Dr. Orhan Arslan

07 NİSAN 2018 
Cumartesi

 

 

 

SEMİNERLER

 

ÇIĞIR AÇAN İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ

 

Tarihsel şahsiyeti, yaşadığı dönem ve sosyokültürel ortam,

beslendiği kaynaklar, temel düşünceleri ve İslam düşüncesine etkileri

 

 

DÜŞÜNÜR

KONUŞMACI

TARİH

 

 

 

"Hasan Basri’’                                            

Prof. Dr. İsmail Çalışkan             

13 Ekim 2017        

 

 

 

’’İmam Malik’’                                         

Prof. Dr. Ali Dere                                      

20 Ekim 2017

 

 

 

 ’’İmam Şafiî’’

Prof. Dr. Şamil Dağcı

27 Ekim 2017

 

 

 

”Ahmed Bin Hanbel’’

Yrd. Doç. Dr. Zübeyir Bulut

03 Kasım 2017

 

 

 

 ”İmam Buhari’’

Prof. Dr. Mehmet Said Hatipoğlu

10 Kasım 2017

 

 

 

”Kadı Abdu’l-Cabbar"

Prof. Dr. Mehmet Evkuran

17 Kasım 2017

 

 

 

”Cemalettin Afgani’’

Hamza Türkmen

24 Kasım 2017

 

 

 

”İbn Miskeveyh’’

Prof. Dr. Müfit Selim Saruhan

01 Aralık 2017

 

 

 

”Nasiruddin Tusi’’

Doç. Dr. Murat Demirkol

08 Aralık 2017

 

 

 

”Kınalızade Ali Çelebi’’

Doç. Dr. Ayşe Sıdıka Oktay

15 Aralık 2017

 

 

 

”Ragıp el-İsfehani’’

Doç. Dr. Özden Kanter

22 Aralık 2017

 

 

 

”Tahir Bin Aşur’’

Tuncer Namlı

29 Aralık 2017

 

 

 

”Hasan el-Benna’’

Prof. Dr. İhsan Toker

05 Ocak 2018

 

 

 

”Ziya Gökalp’’

Prof. Dr. İbrahim Maraş

12 Ocak 2018

 

 

 

”İbn Rüşd’’

Prof. Dr. Gürbüz Deniz

23 Şubat 2018

 

 

 

”Seyyid Kutub’’

Prof. Dr. İbrahim Sarmış

02 Mart 2018

 

 

 

”Mevdudi’’

Prof. Dr. Mesut Okumuş

16 Mart 2018

 

 

 

”Mehmet Akif Ersoy’’

D. Mehmet Doğan

23 Mart 2018

 

 

 

”Hamidullah"

Prof. Dr. Adem Apak

30 Mart 2018

 

 

 

”Muhammed Abduh"

Prof. Dr. Said Özervarlı

06 Nisan 2018

 

 

 

”Cemil Meriç"

Prof. Dr. Alaattin Karaca

13 Nisan 2018

 

 

 

”Nurettin Topçu"

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan

20 Nisan 2018

 

 

 

”İbn Teymiyye"

Prof. Dr. Said Özervarlı

27 Nisan 2018

 

 

 

”Fazlurrahman"

Prof. Dr. Ahmet Keleş

04 Mayıs 2018

 

 

 

”Roger Garaudy’’

Doç. Dr. Ahmet Zeki Ünal

11 Mayıs 2018

 

 

 

 

PANELLER

 

KONU

MODERATÖR 

  

KONUŞMACILAR    

 

TARİH       

 

 

 

                   

 

               

 

"Soğuk Savaş Sonrası ve Yeni Zamanlarda İslam ve Müslümanlar"           

Prof. Dr. Burhanettin Duran    

 

Doç. Dr. Ahmet Uysal  

Prof. Dr. Birol Akgün

Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın

 

18 Kasım 2017    

Cumartesi

 

 

 

 

 

 

 

"İslam’ın Yerleşik ve Küresel Temsilleri Sorunu"

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu

 

Dr. Necdet Subaşı 

Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar

Doç. Dr. Bünyamin Bezci

 

21 Nisan 2018

Cumartesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞTAYLAR

 

KONU                                                                                          

TARİH

 

 

PEYGAMBER ÖNCESİ ARAP TOPLUMU            

20-21 OCAK 2018   

 

 

POZİTİF HUKUK ve İSLAM    

09-10 MART 2018

 

 

 HZ. MUHAMMED’İN PEYGAMBERLİK ÖNCESİ HAYATI                               

05-06 MAYIS 2018